توجه

اطلاعات تماس صرفاً برای ساعات اداری می‌باشد

دانشکده نام گروه شماره تماس
علوم انسانی و اجتماعی آموزش دانشکده خانم شاکری
شماره تماس: 33660077 – 09183839195
آی دی: @Susanshakeri
آقای عبدخدا
شماره تماس: 09190347744
آقای مولایی
شماره تماس: 09183733583
خانم حسینی
شماره تماس: 09188810200
آقای جلالی زاده
شماره تماس: 09183733583
خانم صالحی
شماره تماس: 09108080109
علوم پایه آموزش دانشکده خانم ابراهیمی
شماره تماس: 09922465627
آی‌دی: @uoksci
تحصیلات تکمیلی خانم تقی زاده
شماره تماس: 09398716492
آی‌دی: @tag006
زمین خانم اصغری
شماره تماس: 09184191674
آی‌دی: @Golale2020
شیمی خانم بنفشی
شماره تماس: 09928255009
آی‌دی: @BchemB
فیزیک خانم زارعی
شماره تماس: 09183734526
آی‌دی: @eliphysic
آمار خانم زند
شماره تماس: 09187849301
آی‌دی: @Zand_2564
ریاضی و علوم کامپیوتر خانم زندی نژاد
شماره تماس: 09187839673
آی‌دی: @Zsh1399
علوم زیستی خانم نیک‌زبان
شماره تماس: 09186579250
آی‌دی: @Mehrshin83
مهندسی مهندسی برق خانم محمودی
شماره تماس: ۳۳۶۶۴۲۴۴
داخلی: 3387
آی‌دی: @Faranakmahmoodi
مهندسی کامپیوتر خانم گلبندی
شماره تماس: ۰۹۰۱۳۳۲۰۰۴۰۰
داخلی: 3384
آی‌دی: @ChemEngGolbandi
مهندسی مکانیک خانم قبادی
شماره تماس: 09126060238
داخلی: 3393
مهندسی شیمی خانم گلبندی
شماره تماس: ۰۹۰۱۳۳۲۰۰۴۰۰
داخلی: 3384
آی‌دی: @ChemEngGolbandi
مهندسی صنایع آقای بهرام ولدی
شماره تماس: ۳۳۶۶۴۴۸۸
داخلی: 3392
مهندسی عمران آقای میرزایی
شماره تماس: ۰۹۱۸۹۷۹۴۹۹۱
داخلی: 3343
آی‌دی: @S_Mirzaeii
مهندسی معدن آقای کرمی
شماره تماس: ۰۹۱۸۶۶۰۴۴۸۵
داخلی: ۳۳۹۴
آی‌دی: @KaramiUOK
ادبیات آموزش دانشکده خانم مرادی: 09183839550
آی دی: @S_moradi99
خانم الله دادی: 09188722885
کشاورزی آموزش دانشکده خانم عسکری
شماره تماس: 09186504237
داخلی: 3227
آی دی: @az1999000
تحصیلات تکمیلی آقای مفاخری
شماره تماس: 09183794901
داخلی: 3255
آی دی: @aray1005
گیاه پزشکی خانم مقبل
داخلی: 3263
آی دی:
زراعت خانم شهیدی
داخلی: 3283
آی دی: 09126889120
علوم دامی خانم مروتی
داخلی:3294
آی دی: 09183713242
علوم و مهندسی خاک خانم گل محمدی
داخلی: 3297
آی دی: @Fariba614
مهندسی بیوسیستم آقای فاتحی
داخلی: 3310
آی دی: 09189807343
مهندسی باغبانی آقای ناصری
شماره تماس: 09188719070
داخلی: 3307
آی‌دی: 09188719070
علوم و مهندسی آب آقای حمیدی
شماره تماس: 09188711684
داخلی: 3295
آی‌دی: 09188711684
منابع طبیعی گروه پشتیبانی دانشجویان https://t.me/joinchat/BETpVRoo0yB18ceJ7VMNPQ
آموزش دانشکده آقای مهدوی
شماره تماس: 09183739672
آی دی: @Amuoknrf
کانال: @uoknrf
تحصیلات تکمیلی آقای عزیزیان
داخلی: 4385
آی دی: @Omid_azizyan
محیط زیست آقای گویلیان
مستقیم: 7-33627724
مرتع و آبخیزداری آقای طالب پور
داخلی: 3258
آی دی:
آب و هواشناسی آقای محمدی
شماره تماس: 09187905621
آی‌دی: @AkoMuhemedi
مهندسی طبیعت آقای شیرزادی
شماره تماس: 09181707498
داخلی: 4308
آی‌دی: @AtaShirzadi
هنر و معماری تمام گروه ها آقای رحیمی
شماره تماس: 33662965 – 09183734184
آی‌دی: @er_6110
آقای عبداللهی
شماره تماس: 33662965 – 09183728675