توجه

داوطلبانی که اخیراً ثبت نام کرده اند بدون زمان بندی دقیق می‌توانند از خدمات مشاوره استفاده کنند.


داوطلبانی که نیاز به مشاوره حضوری دارند، بسته به انتخاب خودشان، میوانند در زمان‌های صبح یا بعد از ظهر چهارشنبه 20/5/1400 یا صبح پنجشنبه 21/5/1400 به آدرس مرکز مشاوره دانشگاه کردستان (جنب مهمانسرای شماره ۲) مراجعه کنند.


داوطلبانی که برای مشاوره آنلاین ثبت نام کرده بودند، در زمان صبح یا بعد از ظهر چهارشنبه 20/5/1400 به اتاق مجازی https://meet.uok.ac.ir/ch/consult بصورت مهمان وارد شوند.


و داوطلبانی که برای مشاوره تلفنی ثبت نام کرده بودند، صبح یا بعد از ظهر چهارشنبه 20/5/1400 از طریق یکی از این شماره ها با ایشان تماس حاصل می شود: 08733662932 – 08733662925