پیام ریاست محترم دانشگاه به دانشجویان جدیدالورود


دانشجویان گرامی میتوانند با استفاده از لینک زیر به حساب خود در سامانه آموزش مجازی ورود کنند

https://vclass.uok.ac.ir/login/index.php

 

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور دانشجویان ایرانی: کد ملی

رمز عبور دانشجویان بین المللی: شماره دانشجویی

*  کلاس‌های دانشجویان کارشناسی سال 1399 از 24 آبان شروع می‌شود.

دانشجویان گرامی لطفا وارد سامانه شوید و در قسمت ویرایش مشخصات فردی آدرس ایمیل خود را قرار دهید.


کانال اطلاع رسانی به دانشجویان دکتری: t.me/uok_phd_99

کانال اطلاع رسانی به دانشجویان کارشناسی ارشد: t.me/uok_master_99

کانال اطلاع رسانی به دانشجویان کارشناسی: t.me/uok_99


کانال اطلاع رسانی به تمام دانشجویان دانشگاه کردستان: t.me/UOK_ELearning


مجموعه راهنماهای ویدئویی جهت ورود و استفاده از سامانه: https://elc.uok.ac.ir/vclass-student-videos

راهنما و دستورالعمل آموزش مجازی: https://elc.uok.ac.ir/wp-content/uploads/2020/10/Student-Manual.pdf

پاسخ به سوالات پرتکرار دانشجویان: https://elc.uok.ac.ir/vclass-student-faq


راهنماهای تصویری