توجه: اطلاعات تماس صرفاً برای ساعات غیر اداری می‌باشد

در ساعات غیر اداری پاسخ سوالات بصورت محدود توسط کار دانشجویی (و نه کارشناسان دانشگاه) داده خواهد شد

 

جدول تماس برای روزهای شنبه تا چهارشنبه (بجز روزهای تعطیل رسمی) در ساعات غیر اداری

روز / ساعت تماس 17:30 – 14:30 20:30 – 17:30 23:30 – 20:30
روزهای کاری

(شنبه تا چهارشنبه)

آقای رحمت پناه

لینک تماس در گفتینو

خانم ملکی

لینک تماس در گفتینو

آقای عسگری

لینک تماس در گفتینو

جدول تماس برای روزهای پنج‌‌شنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی

روز / ساعت تماس 11:30 – 08:00 17:00 – 11:30 22:30 – 17:00
پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل

خانم حسینی

لینک تماس در گفتینو

آقای سلیمان بیگی

لینک تماس در گفتینو

آقای عبدی

لینک تماس در گفتینو

راهنمای پاسخگویی آنلاین در ساعات کاری