راه‌های ارتباطی با مرکز آموزش

تلفن: 08733627726
تلفن: ۰۹۱۸۹۹۸۸۲۵۷
08733627726
ایمیل: elc@uok.ac.ir

آدرس: دانشگاه کردستان، ساختمان شماره 3 دانشکده مهندسی، طبقه همکف، مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی

شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 14