برنامه زمانبندی واکسیناسیون دانشجویان در این صفحه اعلام خواهد شد

واکسیناسیون بر اساس اولویت ها و پس از تامین واکسن ها انجام خواهد گرفت


با توجه به اینکه واکسن مورد نظر احتمالاً سینوفارم خواهد بود، توصیه می‌شود:

  • دانشجویانی که قبلاً تست پی‌سی‌آر آنها مثبت بوده، هنگام واکسیناسیون حداقل ۶ ماه از نتیجه تست گذشته باشد. در غیر این صورت مراتب را در روز مراجعه اعلام کنید.
  • اگر در روز مراجعه برای واکسیناسیون تب بالای ۳۸.۵ درجه داشتید، آن را اعلام کنید تا واکسیناسیون شما به روز دیگری موکول شود.
  • دانشجویانی که سابقه آنافیلاکسی نسبت به سایر واکسن ها را دارند، از تزریق واکسن کرونا خودداری کنند.

برنامه زمانبندی در اسرع وقت اعلام خواهد شد …